fbpx

שחר חן מספק שירותי לימוד בלבד בתחומי שוק ההון. מובהר כי שחר חן אינו בעל רישיון מכוח חוק הייעוץ, ואינו עוסק במתן שירותי ייעוץ והשקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה 1995, למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק הייעוץ הנ"ל. התכנים המועברים במסגרת מסלולי הלימוד השונים כוללים נתונים כלליים כגון אירועים בשוק ההון שקרו בעבר ו/או ניתוח השקעות בנכסים פיננסיים. מובהר בזאת כי השיעורים המועברים על ידי שחר חן או נציגים מטעמו אינם מהווים ייעוץ, שידול לפעולת השקעה, מסחר, ואינם מתיימרים להוות תחליף לייעוץ השקעות בתחום שוק ההון המתחשב בנתונים ובצרכים במיוחדים של כל אדם, לרבות תלמיד מסוים. כל תלמיד ו/או מבקר באתר האינטרנט ו/או צופה בשיעור אינטרנטי מבצע את הפעולות לפי שיקול דעתו הבלעדי.

מלא את הפרטים על מנת לקבל את תכנית העבודה למייל

בלי ספאם,רק תכנית עבודה.אם לא קיבלת את המייל אנא בדוק את תיבת הספאם שלך

!נשלח בהצלחה

Swing Trader

קבל את הסילבוס למייל שלך

בדוק תיבת דואר נכנס וספאם

הסילבוס בדרך אליך! נא לבדוק תיבת ספאם אם לא הגיע

חוזים עתידיים

קבל את הסילבוס למייל שלך

בדוק תיבת דואר נכנס וספאם

הסילבוס בדרך אליך! נא לבדוק תיבת ספאם אם לא הגיע

Share This